Илија Роглић, рођен је 17. 04. 1979. године у Рашки. Основну и средњу школу завршио је у Рашки. Студирао је Факултет спорта и физичког васпитања у Београду.

Од 2020. године одборник је у Скупштини општине Рашка. До избора на функцију заменика председника општине радио је у Јавној установи  Спортски центар, као руководилац спортских објеката


е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Дарко Вулићевић, дипломирани економиста, члан Општинског већа задужен за ресор здравства. Рођен 22.11.1986. године у Новом Пазару. Oсновну и средњу школу (Гимназију на природно-математичком смеру) завршио у Рашки. Образовање је наставио на ВЕШ Пећ у Лепосавићу, а потом на Универзитету Привредна академија у Новом Саду – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, где је дипломирао 2012. године. Радно искуство стицао је у осигуравајућој кући „GRAWE осигурање“ као овлашћени заступник, компанији „Ђак Д.О.О. Београд“ на месту пословође у малопродаји, а од 2015. године запослен као дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Заводу за јавно здравље Нови Пазар на месту шефа Службе за немедицинске послове. Ожењен и отац је троје деце.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Предраг Зечевић, инжењер информатике, члан Општинског већа задужен за привреду, пољопривреду и елементарне непогоде. Рођен је у Рашки 11. 07. 1970. године. У родном граду завршио је основну и средњу школу. Студирао је на Београдској академији пословнх студија и стекао диплому инжењера информатике. Од 1993. до 2003. године био је запослен у хотелу „Инвестбанка“ на Копаонику, где је најпре радио као рецепционер, а потом и као управник хотела. Од 2003. године запослен је у ДДОР Нови Сад на радном месту менаџер ПМ Рашка. Члан Општинског већа био је  од 2016. до 2020. године. Ожењен је и отац двоје деце. 

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Бошњовић Милка, дипломирани економиста, члан Општинског већа задужена за спорт и омладину
Рођена 15.02.1988. у Рашки. Основну и средњу (Машински техничар за компјутерско конструисање) школу завршава у родној Рашки.
Високу економску школу струковних студија завршава у Лепосавићу, затим школовање наставља на Академији за пословну економију у Београду, где добија звање дипломирани економиста.
Од 2018. године запослена у Центру за социјални рад.
Од 2020. године одборник у Скупштини општине Рашка.
Спортом (рукомет) се бавила активно 12 година.

е маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Алексић Ненад, дипломирани економиста, члан Општинског већа општине Рашка, задужен за ресоре месне заједнице и екологија.
Рођен 09.децембра 1976. године у Новом Пазару. Живи у Баљевцу,ожењен је и отац двоје деце.
Запослен у Royal Development Company на позицији директора на Копаонику.Од 2008. до 2018.год. директор Crystal Kop-Crystal Hotels doo, Копаоник. Од 2004. до 2008. год. генерални менаџер Дијамант хотел Копаоник. Од 2002. до 2003. год. радио као супервизор у Premiere Urgence, Крагујевац.
Одборник у Скупштини општине Рашка од 2012. до 2014.године. Члан Општинског већа од 2014. до 2016. године. Од 2016. до 2020. године заменик председника Скупштине општине Рашка.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Срдан Терзић, дипломирани туризмолог, члан општинског већа за област туризма
Срдан Терзић рођен је 1960. године у Вртинама, општина Рашка. Завршио је основну школу и Гимназију „25. мај“ у Рашки. Природно математички факултет, Одсек за туризам, завршио је 1984. године у Београду.
У периоду од 1985. до 1991. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радним местима рецепционер, шеф рецепције и заменик управника. Од 1991. до 1994. године у АТД „ПУТНИК“ Београд, ПЦ „Путник - Рашка“ у Рашки, био је запослен на радном месту директор ПЦ. У периоду од 1994. до 1996. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Бечићи, Црна Гора, на радном месту директор хотела. У периоду од 1996. до 2000. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радном месту директор хотела. *** Од 2000. до 2011. године радио је у АТД „ПУТНИК“ Београд, Хотел „Путник“ Копаоник на радним местима директор хотела и шеф продаје хотела. У периоду од 2002. до 2004. године радио је у Средњој туристичкој школи као професор стручних предмета и праксе. У току 2009. године био је именован и радио у тиму за израду Стратегије развоја општине Рашка 2009 - 2019. Током 2012. и 2013. године, по Уговору о вођењу послова био је ангажован у Апартманима „Ице хилл“ Копаоник. Од 2015. године запослен је у Туристичкој организацији Рашка, тренутно на радном месту Руководилац сектора за туризам.
У периоду од 2004. до 2008. године обављао је функцију члана Општинског већа где је био задужен за ресор буџета и туризма. Биран је за одборника Скупштине општине Рашка у три изборна процеса и то у периоду од 2012. до 2016. године, 2016. до 2020. године и 2020. до 2024. године. Дана 18.08.2020. године поднео је оставку на место одбормика Скупштине општине Рашка, када је изабран на функцију члана општинског већа за област туризма.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Загорка Шумарац, дипломирани економиста, члан Општинског већа општине Рашка задужен за ресор- финансије и економија.
Загорка Шумарац рођена је 1957. године у Димитровграду. Основну и средњу Економску школу завршила у Пироту, Економски факултет у Приштини, смер економија и финансије. У периоду 1978-1979 радила је у Дом здравља Рашка,напословима рачуноводства. У периоду 1979-1990 радила је у Стручној служби СИЗ-а Рашка, на пословима и радним задацима ликвидатуре и референта дечјег додатка. У периоду 1990-2013 радила у Општинској управи Рашка, до 2002. године радила је на пословима кординатора Службе за друштвену бригу о деци, од 2002.- 2013. године на месту шефа Одсека за финансије, буџет. 2013.године обављала функцију председника надзорног одбора ЈП“Стан“, а од 2014.године члан Општинског већа за јфинансије. Удата, мајка двоје деце.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Зоран Симовић, професор физике и основа технике, члан Општинског већа општине Рашка задужен за ресоре цивилног сектора и просвете.
Зоран Симовић је рођен 1967. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу завршио је у Рашки а факултет на департману за техничке науке Државног универзитета у Новом Пазару. Од 1993. године ради на пословима наставника физике у ОШ „Рашка“ у Рашки. У периоду 2003 - 2011 био је председник удружења грађана Еко клуб „Зелени путокази“. Добитник је Захвалнице СО Рашка, поводом Дана општине за изузетан допринос развоју екологије и еколошке свести. У периоду 2008 – 2012. и 2014 – 2016. био је одборник у СО Рашка а од 2016 – 2020. обављао је функцију члана Општинског већа задуженог за цивилни сектор и заштиту животне средине.
Ожењен је, отац двоје деце.
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.