Ново Купатило у Јошаничкој Бањи је изграђено 1935. године, у време када је Јошаничка Бања формирана у модерно бањско туристичко место. Објекат има симетричну основу, код које се издвајају централни део и бочна крила. Реч је о приземном објекту, са равним и издуженим фасадама, које карактеришу дубок кровни венац, атика и велики полукружни отвори. Кров је раван над централним делом, док су изнад бочних крила формиране плитке куполе. Архитектура новог купатила јасно одражава његову намену. Код обликовања фасада осећа се извесни утицај касне сецесије. Објекат поред архитектонских поседује и историјске и балнеолошке вредности. Као и Старо купатило и овај објекат је проглашен спомеником културе.