Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 18. априла 2024. године поднет захтев ЈKП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовнике комуналних услуга ЈKП "Рашка" који је донео Надзорни одбор ЈKП "Рашка" бр. 424, 425, 426, 427 и 428 од 18. априла 2023. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка.

Прилози: https://drive.google.com/drive/folders/1RiA9BH-nECAAXcFKJ7itpjelPcYXHB9W?usp=sharing