На основу члана 18. и 24. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и решења Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 001635812 2024 од 17. маја 2024. године у 24.00 часа, Општинска изборна комисија општине Рашка, на седници одржаној 18. маја 2024. године у 12,10 часова. донела је

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ОПШТИНИ РАШКА

1.    Укупан број уписаних бирача у делу Јединственог бирачког списка за подручје Општине Рашка на дан 17. мај 2024. године у 24,00 часа је 19.336.

2.    Ову одлуку објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије.

Број 013-185/2024-2
У Рашки дана 18. маја 2024. године.


ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА